Kirjastot ovat muuttumassa monipuoliseksi kansalaisten kohtaamispaikaksi, jonne tullaan viihtymään, oppimaan, työskentelemään ja luomaan. Samanaikaisesti oppimisen ympäristöt ovat avautumassa ja laajenemassa. Sosiaalisen median eri välineet mahdollistavat henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittymisen. Oppimisesta on tullut elinikäinen prosessi. Ihmiset voivat tukeutua kirjastoon oman ammatillisen kehityksensä eri vaiheissa.

Hankkeella luodaan uusia toimintamalleja kirjastoihin tilanteeseen, jossa työn tekemisen ja opiskelun muodot ja tavat ovat muuttuneet ja ihmiset tarvitsevat joustavia vaihtoehtoja työskentelyynsä. Kirjasto haluaa myös verkostoitua paremmin eri toimijoiden kanssa, jotta sivistys-, kulttuuri- ja muiden palveluiden tuottajat saadaan tekemään laaja-alaista yhteistyötä. Kirjastoihin kehitettävillä uusilla palveluilla käyttäjät saavat mahdollisuuden siirtyä harrastuneisuudesta ammatillisuuteen innostavalla ja työelämälle hyödyllisiä uusia ideoita synnyttävällä tavalla.

Helsingin kaupunginkirjaston, Kouvolan kaupunginkirjaston ja Tampereen yliopiston Osaavat verkostot -yhteistyöhanke tavoittelee kahden konseptin, Mediamajan ja Urban Office-Kaupunkitoimiston yhteistyötä. Hanke tukee kirjastojen opetuksellisia ja koulutuksellisia tavoitteita sekä henkilökunnan että käyttäjien osaamista syventämällä. Yhteistyö kahden konseptin välillä tuottaa sekä toiminnallisia että toiminnan kehitykseen ja koulutukseen liittyviä ratkaisuja. Käyttäjille suunnattuja tietoyhteiskuntataitoja kehittäviä kirjastopalveluita laajennetaan tarjoamalla käyttäjille vertaistuen ja ammattilaisten muodostamia verkostoja. Käyttäjät saavat mahdollisuuden siirtyä harrastuneisuudesta ammatillisuuteen innostavalla ja uusia ideoita synnyttävällä tavalla, jotka hyödyttävät niin käyttäjiä, ammattilaisverkostoja ja työelämää kuin kirjastoja.

Hanke tulee järjestämään Avaa tila -tapahtumia, joiden tavoitteena on luoda avoimia oppimisympäristöjä yllättäviin tiloihin tai paikkoihin, puistoihin, kauppakeskuksiin, kahviloihin tai julkisiin rakennuksiin. Avatuissa tiloissa tarjoutuu kansalaisille mahdollisuus osallistumiseen ja oman osaamisen syventämiseen.

Hankkeen kohderyhmää ovat Urban Office -Kaupunkitoimiston ja Mediamajan asiakkaat Helsingissä ja Kouvolassa. Välillisinä kohderyhminä ovat mm. yhdistykset, vapaat kansalaisjärjestöt, maahanmuuttajat, nuoret osaajat, opiskelijat, freelancer-työtä tekevät, aloittelevat yritykset, mikro- ja pk-yritykset.

Kaupunkitoimiston ja Mediamajan avulla kirjaston asiakkailla on mahdollisuus syventää osaamistaan harrastuneisuudesta ammatillisuuteen, pääasiassa ICT- alan ja muiden innovaatioalojen alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös Kouvolan ja Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstö, joiden ammatillisen osaamisen kehittäminen on uusien palvelujen tarjoamisen edellytys. Vertaisoppimisen kautta kirjastoihin syntyy uudenlainen työssäoppimisen malli, joka mahdollistaa hiljaisen tiedon välittymisen ja elinikäisen oppimisen.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.